Báo giá hạng mục chi tiết phòng karaoke

Báo giá hạng mục chi tiết phòng karaoke

BẢNG BÁO GIÁ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
(Có giá trị từ ngày 10 tháng 07 năm 2017 cho tới khi có thông báo mới.)
         
STT Tên hàng hoá Đơn Vị    Đơn Giá Chú thích hạng mục
A/ Thiết Kế
1 Thiết kế (Gói A) M2 Free Demo 3D+ Hồ sơ kĩ thuật sơ bộ
2 Thiết kế (Gói B) M2 145,000 Thiết kế 3D+ Hồ sơ kĩ thuật
3 Thiết kế (Gói C) M2 175,000 Thiết kế 3D+ Hồ sơ kĩ thuật+ Giám sát
B/ Thi Công
I/Hạ Trần
1 Hạ Trần Phẳng M2 195 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Thạch cao( Lagyp-dầy 9mm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
2 Hạ  Trần Phẳng Cách Âm M2 210 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Túi khí P1+ Thạch cao( Lagyp-dầy 9mm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
3 Deco Giật Cấp Trần M2 220 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Thạch cao( Lagyp-dầy 9mm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
II/ Cách Âm
1 Vách cách âm 3 lớp M2 255 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko )+ Xốp( 4cm)+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
2 Vách cách âm 4 lớp M2 235 Khung Xương (Vĩnh Tường-Eko )+ Xốp(4cm)+ Túi khí+ Thạch cao (Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng ( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
3 Vách cách âm 5 lớp M2 270 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
4 Vách cách âm 6 lớp M2 265 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Túi khí + Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
5  Vách cách âm 7 lớp M2 295 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Cao su xốp( 0,5cm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Túi khí + Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
6 Vách cách âm 8 lớp M2 365 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Cao su non( 0,5cm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Cao su xốp+ Túi khí+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
7 Vách cách âm 9 lớp M2 495 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Cao su non (0,5cm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+ Cao su xốp( 10cm)+ Rockwool( 80kg/m3)+ Túi khí + Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
8 Vách cách âm 10 lớp M2 445 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ Cao su xốp( 10mm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+  Rockwool( 80kg/m3)+ Túi khí+ Gỗ( MDF- 5mm)+ Cao su xốp+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
9 Vách cách âm 11 lớp M2 580 Khung Xương( Vĩnh Tường-Eko)+ 2 lớp cao su xốp(10mm)+  Xốp( 4cm)+ Bông thuỷ tinh( tỷ trọng 12kg/m3)+ Giấy bạc+  Rockwool( 80kg/m3)+ Túi khí+ Gỗ( MDF-5mm)+ Cao su non+ Thạch cao( Lagyp-dầy 0,9cm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
 
III/ Trang Trí
1 Deco Trang Trí M2 205 Khung Xương( Vĩnh Tường- Eko)+ Thạch cao Lagyp-9mm)+ Bà phẳng( Bột bả: Valpa, jonton, Dulux)
2 Tạo Sần( Gai, gấm) M2 75 Bột Valpas & Dulux & Sydney
3 Sơn mầu M2 65 Dulux & maxiline & Valspa
4 Nhung, dạ tiêu âm trang trí M2 580 Nhung, dạ cao cấp, khung gỗ, Gỗ MDF 3mm, Mút 3-5 cm
5 Nỉ, tiêu âm trang trí AK M2 510 Nỉ AK, khung gỗ, Gỗ MDF 3mm, Mút 3-5 cm
6 Nỉ, tiêu âm trang trí cao cấp M2 620 Nỉ cỏ may cao cấp, khung gỗ, Gỗ MDF 3mm, Mút 3-5 cm
7 Dạ, tiêu âm trang trí M2 590 Dạ, khung gỗ, Gỗ MDF 3mm, Mút 3-5 cm
8 Da, Nỉ trang trí M2 460 Da, nỉ bọc Gỗ MDF( 1,5cm)
9 Gỗ MDF trang trí phủ Vernia M2 510 Gỗ MDF( Dầy 10mm) ván vernia
10 Gỗ MDF trang trí M2 455 Gỗ MDF sơn phủ PU
11 Mica mầu trang trí 2 ly M2 345 (Mica Đài Loan-Dầy 2mm)
12 Mica mầu trang trí 5 ly M2 710 (Mica Đài Loan-Dầy 5mm)
13 Mica dạng Filp mầu trang trí M2 1,370,000 2 lớp Mica Đài Loan( Dầy 2mm & 3mm)- kẹp filp ở giữa
14 Khung kẹp Flip- khung nhôm tạo ánh sáng M dài 1,790,000 Khung nhôm tạo ánh sáng trên Mica & Flip
15 Decan hoa văn trang trí M2 215,000 Decan design in theo thiết kế
16 Gương, kính trang trí M2 630,000 Theo design thiết kế- kính dầy 5ly mài vát cạnh
17 Kính mầu trang trí M2 1,450,000 Theo design thiết kế- kính mầu “ tôi” dầy 5ly mài vát cạnh
18 Hạt cườm đan trang trí Bộ 2,850,000 ( Đá nhân tạo)
19 Đèn chùm trang trí Cái - Đèn Trung Quốc hoặc Đài Loan
20 Nẹp tranh gỗ M dài 185,000 Nhựa tổng hợp( Nẹp hoa văn)
21 Giấy dán tường M2 155,000 Giấy Trung Quốc & Hàn Quốc
22 Thi công điện M2 155,000 ( Tính theo m2 sàn)
23 Thi công hạng mục phụ M2 110,000 Rải ống gen( chạy âm thanh, ti vi), lắp đặt thông gió

 

Thiết Kế Phòng Karaoke -  Thi Công Phòng Hát Trọn Gói - Phòng Karaoke Đẹp Nhất

CTCP Tư Vấn Xây Dựng Nội Thất AZ Việt Nam - AZ KTV KARAOKE DESIGN

Website:  www.karaokedep.com.vn / www.phongkaraokedep.com 

Email: azktvgroup@gmail.com - 0973 68 2662 - 0933 357 899

- Xem thêm thiết kế của chúng tôi tại: TwiiteryoutobeFacebookPrinterestlinkedin, instagram...