Doanh nghiệp hay cá nhân có thể mở quán karaoke?

Doanh nghiệp pahri đang kí kinh doanh để mở quán karaoke, vậy cá nhân cũng phải đăng kí kinh doanh để mở quán karaoke nhưng phải tuân thủ theo nghị định của chính phủ về việc kinh doanh karaoke.

Với thời gian gần đây việc nở rộ kinh doanh phòng hát karaoke bùng phát từ bắc vào nam phát triển mạnh mẽ đặc biệt các khu trung tâm, hoặc khu công nghiệp. Vì vậy để quản lý về chất lượng và an toàn phòng chống cháy nổ chủ đầu tư cần quan tâm chú ý tới các thông tư và nghị định về thiết kế karaoke để kinh doanh.

Theo điều 4 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke có hiệu lực từ ngày 1/09/2019, điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke được quy định như sau:

1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

4. Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Như vậy trước khi muốn kinh doanh dịch vụ karaoke bạn cần phải thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có ngành nghề kinh doanh dịch vụ karaoke.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bạn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, còn có các điều kiện về cơ sở vật chất là phòng hát phải có diện tích từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ) và bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra tại điều 6, điều 7 Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về các trách nhiệm của của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke:

- Chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành.

- Chấp hành pháp luật lao động với người lao động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động.

- Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

- Không được hoạt động từ 0h sáng đến 8h sáng.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Theo VN EXPRESS
 

 

CTCP Tư Vấn Xây Dựng Nội Thất AZ Việt Nam - AZ KTV KARAOKE DESIGN

Website:  www.karaokedep.com.vn / www.phongkaraokedep.com 

Email: azktvgroup@gmail.com

- Xem thêm thiết kế của chúng tôi tại: TwiiteryoutobeFacebookPrinterestlinkedin, instagram...