Phòng 8 triệu đến 9 triệu/m2 sàn

Mẫu phòng karaoke hiện đại bình dân đơn giản giá rẻ 8 triệu/m2 sàn