Phòng 7 triệu đến 8 triệu/m2 sàn

Mẫu phòng karaoke hiện đại bình dân đơn giản giá rẻ 7 triệu/m2 sàn