Phòng 6 triệu đến 7 triệu/m2 sàn

Mẫu phòng karaoke hiện đại bình dân đơn giản giá rẻ 6 triệu/m2 sàn