Phòng 5 triệu đến 6 triệu/m2 sàn

Mẫu phòng karaoke hiện đại bình dân đơn giản giá rẻ 5 triệu/m2 sàn